Чим відрізняються управління добробутом, управління персоналом, виробничі відносини, управління людськими ресурсами, розвиток людських ресурсів, управління людським капіталом, стратегічне управління людськими ресурсами?


Відповідь 1:

Відділ кадрів в організації перетворився з адміністративної на стратегічну роль у бізнесі. Еволюція HR від функції управління добробутом до стратегічного управління людськими ресурсами з їх істотними відмінностями пояснюється так:

Управління добробутом: управління добробутом стосується покращення життя працівників шляхом забезпечення безпечних та здорових умов праці, а також безлічі переваг, таких як медична допомога, допомога на випадок хвороби, допомога по вагітності та пологах тощо.

Управління персоналом: Управління персоналом - це адміністративна робота, яку виконує кадровий орган в організації, яка включає ведення діловодства, обробку заробітної плати працівника, зарплату, виплати та їх відповідність законодавству про працю.

Виробничі відносини: виробничі відносини стосуються взаємозв'язків між роботодавцем, працівниками, організаціями, профспілками та державою, що включає такі функції, як організація працівників, врегулювання суперечок, участь працівників у прийнятті рішень та колективні переговори задля створення здорового середовища на робочому місці.

Управління людськими ресурсами: Управління людськими ресурсами - це стратегічний підхід в управлінні людськими ресурсами (працівниками), які вважаються довгостроковими активами організації. Діяльність менеджера з людських ресурсів включає підбір персоналу, навчання та розвиток, оцінку ефективності праці, нагороди тощо. HRM також стосується організаційних змін та законодавства про працю.

Розвиток людських ресурсів: розвиток людських ресурсів - це підмножина управління людськими ресурсами, яка фокусується на загальному розвитку співробітників шляхом формування навичок, знань та компетентності працівників за допомогою навчальних програм та методів управління ефективністю.

Управління людським капіталом: HCM відноситься до функцій, що входять до глобального, стратегічного управління людським капіталом в організації від відстеження талантів та заявників до планування заробітної плати та аналітики. Функції можна розділити на три категорії:

а. Управління робочою силою (управління часом та відвідуванням, управління відпустками)

b.Оптимізація робочої сили (планування та аналітика робочої сили)

c. Управління талантами (Набір, навчання, компенсація)

Стратегічне управління людськими ресурсами: Стратегічний менеджмент людських ресурсів відноситься до персоналу, який координується та відповідає загальним цілям бізнесу з метою поліпшення результатів бізнесу. Підприємства, що роблять акцент на стратегічному управлінні персоналом, зазвичай мають репресантів з персоналу в залі засідань для консультування або надання відгуку старшим керівники.


Відповідь 2:

Щоб відповісти на це запитання, розглянемо еволюцію управління людськими ресурсами.

Коріння управління людськими ресурсами криється в промисловій революції. Основна мета полягала в тому, щоб отримати економічний прибуток за рахунок трудомісткого виробництва товарів. Тейлоризм - науковий менеджмент для підвищення ефективності виробництва виробничих товарів широко прийнятий. Фабрична система замінила традиційну систему, орієнтовану на індивідуальність. Робітників просто називали «гвинтиками в машині».

У цей час виникла потреба у встановленні зв’язку між колективним представництвом трудів (спілок) та організацією. Ця ланка була створена як управління соціальним забезпеченням для покращення умов праці та здоров'я працівників.

Пізніше була створена фабрична система, така як конвеєрна лінія. Тисячі людей працювали під одним дахом. Це призводить до необхідності працевлаштування все більш кваліфікованих працівників. Управління персоналом в основному передбачало набір людей шляхом заповнення прогалин в організації, виплати зарплат та контролю за ними. Людському елементу не надавалося важливого значення.

Зі збільшенням кількості робітників в експоненціальному масштабі суперечки між ними та організацією зростали. Робітники формували групи, які називали профспілками, і хотіли, щоб їх колективний голос був почутий. Необхідність врегулювання суперечок, залучення профспілок до прийняття рішень та створення здорового робочого середовища призводять до виробничих відносин.

Пізніше було виявлено, що ефективність виробництва сприяють не лише економічні вигоди, а й психологічні фактори працівників, такі як рівень мотивації, здорові умови праці, нагляд тощо. І в міру розвитку нових технологій це вимагало підготовки та розвитку навичок працівників. Оцінки ефективності необхідно вирішити для підвищення рівня мотивації. Як наслідок цього, народилося управління людськими ресурсами.

Розвиток людських ресурсів - це нове гучне слово, яке має на меті виявити не лише наявні навички, а й прихований потенціал працівника.

Управління людським капіталом вузько є синонімом управління людськими ресурсами таким чином, що люди вважаються капіталом, знання та навички якого сприяють розвитку організації.

Стратегічне управління людськими ресурсами - це нове поле управління людськими ресурсами, яке пов'язує людські ресурси з довгостроковими організаційними цілями. Це забезпечує вирішення перешкод, пов'язаних з людськими ресурсами, та сприяє конкурентній перевазі організації в довгостроковій перспективі.

Список літератури:

http: //www.businessmanagementide ...

Стратегічне управління людськими ресурсами - що таке людські ресурси? (Визначено) Теми управління людськими ресурсами - Закони про працю - Вищі суди та цитування Верховного Суду

Різниця між управлінням людськими ресурсами та управлінням персоналом


Відповідь 3:

Щоб відповісти на це запитання, розглянемо еволюцію управління людськими ресурсами.

Коріння управління людськими ресурсами криється в промисловій революції. Основна мета полягала в тому, щоб отримати економічний прибуток за рахунок трудомісткого виробництва товарів. Тейлоризм - науковий менеджмент для підвищення ефективності виробництва виробничих товарів широко прийнятий. Фабрична система замінила традиційну систему, орієнтовану на індивідуальність. Робітників просто називали «гвинтиками в машині».

У цей час виникла потреба у встановленні зв’язку між колективним представництвом трудів (спілок) та організацією. Ця ланка була створена як управління соціальним забезпеченням для покращення умов праці та здоров'я працівників.

Пізніше була створена фабрична система, така як конвеєрна лінія. Тисячі людей працювали під одним дахом. Це призводить до необхідності працевлаштування все більш кваліфікованих працівників. Управління персоналом в основному передбачало набір людей шляхом заповнення прогалин в організації, виплати зарплат та контролю за ними. Людському елементу не надавалося важливого значення.

Зі збільшенням кількості робітників в експоненціальному масштабі суперечки між ними та організацією зростали. Робітники формували групи, які називали профспілками, і хотіли, щоб їх колективний голос був почутий. Необхідність врегулювання суперечок, залучення профспілок до прийняття рішень та створення здорового робочого середовища призводять до виробничих відносин.

Пізніше було виявлено, що ефективність виробництва сприяють не лише економічні вигоди, а й психологічні фактори працівників, такі як рівень мотивації, здорові умови праці, нагляд тощо. І в міру розвитку нових технологій це вимагало підготовки та розвитку навичок працівників. Оцінки ефективності необхідно вирішити для підвищення рівня мотивації. Як наслідок цього, народилося управління людськими ресурсами.

Розвиток людських ресурсів - це нове гучне слово, яке має на меті виявити не лише наявні навички, а й прихований потенціал працівника.

Управління людським капіталом вузько є синонімом управління людськими ресурсами таким чином, що люди вважаються капіталом, знання та навички якого сприяють розвитку організації.

Стратегічне управління людськими ресурсами - це нове поле управління людськими ресурсами, яке пов'язує людські ресурси з довгостроковими організаційними цілями. Це забезпечує вирішення перешкод, пов'язаних з людськими ресурсами, та сприяє конкурентній перевазі організації в довгостроковій перспективі.

Список літератури:

http: //www.businessmanagementide ...

Стратегічне управління людськими ресурсами - що таке людські ресурси? (Визначено) Теми управління людськими ресурсами - Закони про працю - Вищі суди та цитування Верховного Суду

Різниця між управлінням людськими ресурсами та управлінням персоналом